Solución Paso a paso

Ordenar $mn^2x^2-3mn^3x-2+\frac{1}{8}x^3$ de forma ascendente con respecto a $x$

Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

Respuesta Final

$-2+m\left(-3n^3x+n^2x^2\right)+\frac{1}{8}x^3$

Solución explicada paso por paso

Problema a resolver:

$order\left(m n^2 x^2-3m n^3\cdot x-2+\frac{1}{8} x^3,x,2\right)$
1

Aplicamos la regla: $\mathrm{order}\left(x,a,b\right)$, donde $a=x$, $b=2$ y $x=mn^2x^2-3mn^3x-2+\frac{1}{8}x^3$

$-2-3mn^3x+mn^2x^2+\frac{1}{8}x^3$
2

Factorizar la expresión por $m$

$-2+m\left(-3n^3x+n^2x^2\right)+\frac{1}{8}x^3$

Respuesta Final

$-2+m\left(-3n^3x+n^2x^2\right)+\frac{1}{8}x^3$
$order\left(m n^2 x^2-3m n^3\cdot x-2+\frac{1}{8} x^3,x,2\right)$

Tiempo para resolverlo:

~ 0.03 s