Solución Paso a paso

Simplificar $3\cdot \sqrt{2}+5\cdot \sqrt{2}-\left(\frac{1}{2}\right)\sqrt{3}+8\cdot \sqrt{2}$

Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

Solución explicada paso por paso

Problema a resolver:

$3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-\frac{1}{2}\sqrt{3}+8\sqrt{2}$

Aprende en línea a resolver problemas de suma de números paso a paso.

$3\cdot \sqrt{2}+5\cdot \sqrt{2}-1\cdot \frac{1}{2}\cdot \sqrt{3}+8\cdot \sqrt{2}$

¡Obtén la solución completa!

Aprende en línea a resolver problemas de suma de números paso a paso. Simplificar 32^0.5+52^0.5-1/2*3^0.5+82^0.5. Dividir 1 entre 2. Sacar la raíz cuadrada de 2. Calcular la potencia \sqrt{2}. Multiplicar 3 por \frac{2}{\sqrt{2}}.

Respuesta Final

$21.761392$
$3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-\frac{1}{2}\sqrt{3}+8\sqrt{2}$

Tema principal:

Suma de números

Tiempo para resolverlo:

~ 0.02 s