Descarga NerdPal! Nuestra nueva app en iOS y Android

Calcular la integral $\int\frac{x^2}{\sqrt{x^2+6}}dx$

Fórmulas Relacionadas

Go!
Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
θ
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

Integrales Inmediatas o Directas

· Regla del factor Constante
$\int cxdx=c\int xdx$

Derivadas Básicas

· Derivada de una suma de funciones
$\frac{d}{dx}\left[f\left(x\right)+g\left(x\right)\right]=\frac{d}{dx}f\left(x\right) + \frac{d}{dx}g\left(x\right)$
· Derivada de una Constante
$\frac{d}{dx}\left(c\right)=0$
· Derivada de una potencia
$\frac{d}{dx}\left(x^a\right)=ax^{\left(a-1\right)}\frac{d}{dx}\left(x\right)$
· Derivada de la función lineal
$\frac{d}{dx}\left(x\right)=1$

Derivadas de funciones trigonométricas

$\frac{d}{dx}\left(\sec\left(x\right)\right)=\sec\left(x\right)\tan\left(x\right)\frac{d}{dx}\left(x\right)$

Integrales Trigonométricas

$\int\sec\left(x\right)^2dx=\tan\left(x\right)+C$
$\int\sec\left(x\right)\tan\left(x\right)^2dx=\int\sec\left(x\right)^3dx-\int\sec\left(x\right)dx$
$\int\sec\left(x\right)dx=\ln\left(\sec\left(x\right)+\tan\left(x\right)\right)+C$
$\int\sec\left(x\right)^ndx=\frac{\sin\left(x\right)\sec\left(x\right)^{\left(n-1\right)}}{n-1}+\frac{n-2}{n-1}\int\sec\left(x\right)^{\left(n-2\right)}dx$

Métodos de Integración

· Integración por Partes
$\int udv=uv - \int vdu$
SnapXam A2
Answer Assistant

beta
¿Obtuviste una respuesta diferente? ¡Compruébala!

Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
θ
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

Tips para mejorar tu respuesta: