Solución Paso a paso

Simplificar $\frac{1}{2}\left(128-84\right)+128-84-\left(\frac{1}{2}\right)\left(128-84\right)$

Go!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
f
g
m
n
u
v
w
x
y
z
.
(◻)
+
-
×
◻/◻
/
÷
2

e
π
ln
log
log
lim
d/dx
Dx
|◻|
=
>
<
>=
<=
sin
cos
tan
cot
sec
csc

asin
acos
atan
acot
asec
acsc

sinh
cosh
tanh
coth
sech
csch

asinh
acosh
atanh
acoth
asech
acsch

Solución explicada paso por paso

Problema a resolver:

$\frac{1}{2}\cdot\left(128-84\right)+128-84-\frac{1}{2}\cdot\left(128-84\right)$

Aprende en línea a resolver problemas de suma de números paso a paso.

$\frac{1}{2}\left(128-84\right)+44-\left(\frac{1}{2}\right)\left(128-84\right)$

¡Obtén la solución completa!

Aprende en línea a resolver problemas de suma de números paso a paso. Simplificar 1/2(128-84)+128-84-1/2*(128-84). Restar los valores 128 y -84. Sumar los valores 128 y -84. Dividir 1 entre 2. Multiplicando la fracción por -1.

Respuesta Final

$44$
$\frac{1}{2}\cdot\left(128-84\right)+128-84-\frac{1}{2}\cdot\left(128-84\right)$

Tema principal:

Suma de números

Tiempo para resolverlo:

~ 0.02 s